MemoryTool

Tento nástroj umožnuje jednoduše spravovat breakpointy, traps  či prohledávat RAM.

Položky Breakpoints a Traps jsou celkem jednoznačné, takže popíšu jen stručně vyhledávač:

Pomocí vyhledávače lze kdykoli za běhu programu  vyhledat libovolnou instrukci data či řetězec.

Syntax je stejná jako v assembleru, pro vyhledávání konstant je možno použít pseudoinstrukce

db, defb ,dw či defw pro vyhledávání číselných konstant
defm "...."  pro vyhledávání řetězců

Nalezené shody jsou zařazeny do seznamu.
Pravým tlačítkem myši lze v menu vybrat rozsah vyhledávání či volbu Vylučovat výsledky

V případě vylučování výsledků jsou po každém prohledání vyloučeny ze seznamu shody, které neodpovídají
novým kritériům vyhledávání.

Příklad jednoduchého "cracku"

Tento postup demostruje jednoduché užití vyhledávače ja "cracku" pro nekonečné životy pro mou milovanou
gamesu Wanted! Monty Mole


- Spustit Monty Mole a zahájit hru
- Vybrat rozsah hledání  5B00-FFFF (pouze RAM) (není bezpodmínečně nutné)
- vyhledat db 3 (aktuální stav životů)
    V seznamu se zobrazí cca 900 shod
- zatrhnout v menu Vylučovat výsledky
- kill Monty
- vyhledat db 2 (aktuální stav životů)

    V seznamu zůstanou pouze položky, u nichž došlo ke změně ze 3 na 2.
    Pokud se zobrazí více než 1 shoda, aktualizujte vyhledávání, resp kill Monty a vyhledejte 1...
- v seznamu zůstane jediná položka a to $964A. Na této adresa je uložen aktuální počet životů.
    U této položky zatrhněte Povolit breakpoint a Při změně
- kill Monty
- debugger bude otevřen na adrese $9475. Přejděte na předchozí instrukci $9474 DEC (HL), která dekrementuje počet životů  a změnte ji na NOP,
- Monty never die!!!


   RESPECTRUM, reEditor  ©2019-2023 Milan "mYdloch" Kremel  respectrum@email.cz