archív


verze 0.1.1 Beta 03/22

◦ přidána podpora formátu .Z80

◦ integrovaný prohlížeč online archivu
  
online přístup k více jak 25000 souborům (hry, dema, utility...)

[FIXED]
◦ opraveno ukládání souborů pomocí Uložit jako...
◦ odstraněna chyba režimu přerušení pro .SNA soubory
◦ opraven tooltip pro media
◦ aj...

Download
v.0.1.1 Beta
W10 Portable


verze 0.1.0 Beta 02/22

◦ změna názvu z TapeEditor na reEditor
    pouze kosmetická záležitost, jelikož editor zvládá více než editaci .tap souborů dostal příhodnější jméno....

◦ podpora editace, konverze a částečné emulace* ESX DOS
  
umožňuje editaci, konverzi a částečnou emulaci* divIDE, kde jako zdrojový disk hd0 a hd1 lze užít složku či medium
    *emulace divIDE není momentálně plně dokončena z důvodu nedostatku technických informací (stejně jako +3DOS a BetaDisk...)

◦ podpora 4 nezávislých medií
  
k dispozici jsou 4 media, kde každé z nich může obsahovat libovolný podporovaný soubor (.tap, .tzx, .sna,...) či složku se soubory (pro ESX DOS).

◦ nástroj vyhledávání bitového vzorku ve Screen editoru
  
pomocí tohoto nástroje lze vyhledat sprite či fragment obrázku v aktuálním bloku dat či image disku
    vyberte pomocí režimu výběru část obrazovky obsahující hledaný sprite či fragment a použijte nástroj Výběr
→ Vyhledat bitový vzorek

◦ vlastní ROM
  
možnost načíst vlastní soubor image ROM (max. 16kB) do emulátoru

◦ portable verze
   pro Win10  odpadá nutnost instalace, stačí stáhnout, rozbalit a spustit.
   starší OS jako WIN7 mohou vyžadovat předinstalované .NET 4.6.1

Download
v. 0.1.0 Beta
W10 portable
 

  reSpectrum ©2019-2022 Milan "mYdloch" Kremel  respectrum@email.cz