SandBox

SandBox je soubor bloků nezávislý na cílovém formátu, do kterého je možno vkládat datové bloky z ostatních souborů všech
podporovaných formátů, vytvářet vlastní bloky ze schránky či souboru.
Může obsahovat nejen datové bloky, ale i soubory zdrojového textu (BASIC, Assembler) které budou při sestavováni zkompilovány.
Jednotlivé bloky lze upravovat, slučovat či dělit.

K dispozici je i funkce Automatického záznamu pro emulaci Betadisku, kdy jsou do SandBoxu automaticky zaznamenávány
datové bloky načítané jádrem TR-DOSu. (Nutný aktivovaný Debug mód v emulátoru)

Před samotným spuštěním je třeba SandBox sestavit do cílového formátu (TAP, TZX nebo TRD).

 

   RESPECTRUM, TapeEditor & TapeStudio  ©2019-2020 Milan "mYdloch" Kremel  respectrum@email.cz