Hexa editor Disassembler BASIC editor Bitový editor SCREEN editor Assembler

 

Disassembler

Disassembler Z80 s možností editace kódu pomocí assembleru i přímé úpravy dat.


Obsah:

        Nabídky

        Dialogy

        Klávesové zkratky


Nabídky


Tape, Blok, Okna        nápovědu ke společným nabídkám naleznete zde

Úpravy

Upravit kód                               úprava kódu instrukce pod kursorem. Viz dialog upravit kód

Upravit data                              úprava binárních dat instrukce.

Kopírovat                                  kopíruje vybraný blok dat do privátní schránky

Vložit                                        vloží obsah privátní schránky do bloku. Je-li označen výběr, bude vložení dat

                                               omezeno na tento výběr, jinak je vložen celý obsah schránky.

Vybrat vše                                vybere všechny data bloku.

Zpět                                         vrátí zpět poslední provedenou úpravu.

 

Zobrazení

Hexadecimální                          čísla budou zobrazovány v hexadecimálním formátu dle výběru v Nastavení.

Decimální                                 čísla budou zobrazovány v desítkové soustavě.

Zobrazit návěstí                        adresy ve výpisu disassembleru budou nahrazeny ext. definicemi.

 

Navigace

Přejdi na adresu                      nastavení pozice kursoru. Možno zadat hodnotu nebo návěstí.

Vyhledat řetězec                      vyhledá zadaný řetězec v disassemblovaném výpisu.

Vyhledat další                          pokračovat v hledání

Prozkoumat                             je-li pod kursorem instrukce skoku, přesune kursor na adresu skoku.

                                              Pokud je pod kursorem instrukce LD ..,(xxxx), LD(xxxx),.. zobrazí ve statusbaru obsah adresy (xxxx).

                                              Je-li tato adresa mimo adresový prostor bloku,  zobrazí hlášení Skok/Ukazatel mimo Tapeblok .

Návrat                                     vrací pozici kursoru zpět na původní hodnotu před užitím Prozkoumat.

Návěstí *                                 vytvoří návěstí s hodnotou adresy kursoru. Viz dialog Návěstí

Komentář*                              vloží komentář na pozici kursoru. Viz dialog Komentář

 

Dialogy

Upravit kód

Kód                                       kód ve formátu assembleru Z80

Ignorovat délku instrukce        je-li volba neaktivní, délka nové instrukce nesmí překročit původní, aby nedošlo k modifikaci následné instrukce.

                                            Je-li délka nové instrukce kratší, budou zbývající bajty nahrazeny nulami.

                                            Pokud je volba aktivní, je instrukce uložena bez ohledu na to, zda přepíše následující instrukce.

Upravit data

Data                                     přímá úprava binárních dat instrukce. Jednotlivé bajty jsou odděleny mezerou,

                                           podporovaný formát: $12A 10 „ABC“ …

Přejdi na adresu

Pozice kursoru                      adresa nové pozice kursoru ve formátu $4000 ; 16384; label

Vyhledat řetězec

Vyhledat                               data k vyhledání. Data jsou vyhledávána jako textový řetězec v disis. výpisu

                                           např. ld a,0 , loop: nebo ff fd

Návěstí*

Adresa                                hodnota, která bude přiřazena návěstí.

Návěstí                                název návěstí, max. 8 znaků.

Breakpoint debuggeru

Průchod adresy                   debugger je zastaven, pokud registr PC dosáhne adresy návěstí.

Čtení z adresy                     debugger je zastaven, pokud dojde ke čtení CPU z obsahu adresy návěstí. 

Zápis na adresu                  debugger je zastaven, pokud dojde k zápisu CPU na adresu návěstí.

Změna obsahu                    stejně jako Zápis na adresu, avšak pouze v případě, že dojde ke změně hodnoty obsahu adresy.

 

Komentář*

Adresa                                adresa, na kterou bude umístěn komentář

Komentář                            zobrazovaný komentář

 

 *návěstí i komentáře jsou ukládány do souboru Externích definic. Tento soubor je uložen pod stejným jménem jako TAP soubor, pouze s příponou .TPX.

 

Klávesové zkratky

F1                                   hexadecimální formát výpisu

F2                                   decimální formát výpisu

F3                                   vyhledat další výskyt řetězce

F4                                   vyhledat řetězec

F5                                   přejdi na adresu...

F6                                   upravit kód (assembler)

F7                                   upravit data instrukce

Enter                               prozkoumat

BackSpace                       návrat z Prozkoumat

 

 

   RESPECTRUM, TapeEditor & TapeStudio  ©2019-2020 Milan "mYdloch" Kremel  respectrum@email.cz