Hexa editor Disassembler BASIC editor Bitový editor SCREEN editor Assembler

 

Hexa Editor

nástroj na úpravu bloku na úrovni jednotlivých bajtů. Umožňuje upravovat blok v Hexa/Dec režimu i v režimu ASCII.


Obsah:

        Nabídky

        Dialogy

        Klávesové zkratky


Nabídky


Tape, Blok, Okna        nápovědu ke společným nabídkám naleznete zde

Úpravy

Kopírovat                                   kopíruje označený výběr dat do privátní schránky.

Vložit                                        vloží data z privátní schránky do bloku. Je-li v cílovém bloku proveden výběr, bude velikost vložených dat omezena

                                                velikostí tohoto výběru.

Vyplnit binárními daty                 vyplní výběr daty, které jsou zadány v dialogu Vyplnit. Pokud neexistuje výběr, budou data z dialogu vloženy na adresu

                                                kursoru.

Vybrat vše                                 označí celý blok jako výběr.

Zpět                                         vrací zpět poslední provedenou změnu bloku.

 

Zobrazení

Hexadecimální                         hexadecimální zobrazení (00- FF)

Decimální                                zobrazení v desítkové soustavě (0-255)

Relativní adresa                       je-li aktivní,  je adresa zobrazena ve formátu relativního ofsetu od začátku bloku, jinak je adresa zobrazována absolutní

                                             adresa kalkulována na základě hodnoty Adresa v dialogu Nastavení bloku.

Navigace

Přejdi na adresu                    otevře dialog ručního zadání adresy výpisu.

Vyhledat binární data            otevře dialog Vyhledání binárních dat. Zadaná data jsou následně vyhledány v bloku, počínaje adresou kursoru.

Vyhledat další                        pokračuje ve vyhledáváni.

Návěstí                                 vytvoří uživatelem definované návěstí na pozici kursoru.

Komentář                              vloží komentář na adresu definovanou pozicí kursoru.

 


Dialogy


Vyplnit binárními daty           

Data                                    soubor dat, kterými bude vyplněn aktuální výběr. Jednotlivé hodnoty jsou odděleny mezerou.

                                           Podporovaný formát dat:    

                                           1             - decimální formaát

                                           $0f          - hexadecimální formát

                                           "Test"     - textový řetězec ASCII

 

Vyplnit binární data

Data                                    soubor dat, které budou vyhledávány v bloku. Jednotlivé hodnoty jsou odděleny mezerou.

                                           Syntaxe zadání je stejná jako výše uvedený dialog Vyplnit binárními daty

 

Přejdi na adresu

 Adresa                                adresa, na kterou bude přesunut kursor.  Hodnota může být zadána jako celočíslo (16384, $4000...)

                                            nebo jako hodnota Návěstí.

 


Klávesové zkratky

F1                                    hexadecimální zobrazení

F2                                    decimální zobrazení

F3                                    vyhledat další

F4                                    vyhledat binární data

F5                                    přejdi na adresu

F6                                    vyplnit binárními daty

F9                                    přejdi na adresu

TAB                                 hex <-> ascii mód

BackSpace                      zpět úpravy

Delete                            vloží 0 na adresu kursoru


 

   RESPECTRUM, TapeEditor & TapeStudio  ©2019-2020 Milan "mYdloch" Kremel  respectrum@email.cz